Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdagen

Åtgärda läkemedelsbristen i Sverige

Hur kan det komma sig att i dagens Sverige så saknas det livsviktiga läkemedel och ingen gör något åt saken. Det sätts ingen press på tillverkarna som väntar på att priserna ska höjas på sina preparat för att öka tillverkningen och medicinerna kan finnas i t.ex. Tyskland men som privatperson får man inte köpa sina receptbelagda mediciner från ett annat land. I dag är det 782 läkemedel som är restnoterade. För två veckor sedan var det livsviktiga läkemedlet Epipen restnoterat. Detta läkemedel gör så att om en person med livsfarlig allergi får en allvarlig allergisk reaktion hjälper denna medicinen personen att överleva innan ambulans hinner fram. Hur många hann dö innan Epipen kom in till apoteken igen finns det ingen statistik på då sådant inte kontrolleras.
Regeringen gav Läkemedelsverket ett uppdrag år 2019 att förbättra informationen avseende nationell tillgång till läkemedel vid bristsituationer och slutsatsen blev att samverkansstrukturen för potentiellt kritiska läkemedelsbrister har medfört en förbättrad dialog
mellan Läkemedelsverket, apoteksaktörer och hälso- och sjukvård, vilket i sin tur har lett till bättre
informationsutbyte. Men en dialog räddar inte liv!

Varför är det viktigt?

Är det rätt att i dagens Sverige så kan livsviktiga mediciner helt plötsligt bli restnoterade? Detta orsakas av t.ex. problem i tillverkningen, brist på verksamt ämne eller en oväntat hög efterfrågan på läkemedlet. Det finns ingen läkemedelstillverkning i Sverige idag, allt sker utomlands.
För två veckor sedan var det livsviktiga läkemedlet Epipen restnoterat. Detta läkemedel gör så att om en person med livsfarlig allergi får en allvarlig allergisk reaktion hjälper denna medicinen personen att överleva innan ambulans hinner fram. Idag är det 782 olika läkemedel som är restnoterade och ingen vet när dessa mediciner kommer in till apoteken. Det är upp till varje patient att själv kontrollera om medicinerna finns i lager och om inte kontakta sin läkare för att diskutera ersättningsmediciner. Läkemedelsverket uppmanar varje person att vara ute i god tid för att hämta ut sina läkemedel samtidigt som det har blivit förbjudet att hamstra mediciner. Hur går dessa två saker ihop?

Uppdateringar

2023-04-04 20:33:04 +0200

10 underskrifter nådda