Tillbaka till kampanj

Till: POLITIKERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Bagis säger nej till dyrare SL-kort

Anledning att skriva under

  • Att kunna förflytta sig fritt borde vara en grundläggande rättighet som inte avgörs av inkomsten.