Hoppa till huvudinnehåll

Till: Boende i Björke, Oppala, och Mårdäng

Bättre kollektivtrafik till Björke, Oppala och Mårdäng

Bättre kollektivtrafik till Björke, Oppala och Mårdäng

I början av 2000-talet bestämdes det att busslinjenätet i Gävle kommun skulle omorganiseras. Det innebar att ni tog bort linje 4 Hille Mårdäng – Oppala – Östra Björke.
I Östra Björke/Oppala/Mårdäng bor det många barnfamiljer, de flyttar ut hit därför att det är ett lugnt och tryggt område som ligger på landet men ändå 10 minuter från Gävle centrum med bil. Det bor även många äldre kvar i byarna. Kanske för de är uppväxta här ute, kanske för att de vill bo på ett lugnt ställe när de är pensionärer.
Från busshållplatsen i centrala Björke till Gävle Rådhuset, enligt X-trafiks reseplanerare tar det ca 17 minuter att åka med buss linje 25, sträckan tillbaka tar enligt X-trafik 12 minuter under rusningstid samt 10 minuter utanför rusningstid samt helger.
Om ni vill att tillväxten på landsbygden ska öka och få detta till att bli ett mer attraktivt område att bo i så finns det 3 val man kan göra för att öka kollektivtrafiken.
1. Återinför linje 4, Östra Björke – Oppala – Mårdäng – Gävle och omvänt.
2. Förlänga den redan befintliga linje 3 via Mårdäng – Oppala – Björke.
3. Sätta in en ny linje som går från Östra Björke – Oppala – Mårdäng, som sedan kan svänga ner på väg 583 i Hille och gå parallellt med linje 25.
Tänk på restiderna jag skrev ovan, 17 minuter, respektive 12 minuter. Det är ganska lite tid för de som bor i centrala Björke. Men lägg sedan på de som bor i Östra, Mårdäng samt Oppala. De får en extemt lång väg som de ska gå, utan att de har möjlighet till något skydd alls i form av gångväg med bilar som kör alltför fort längst de vägarna.
Tänk på barnen, om de ska in till Gävle på träningar eller träffa sina kompisar. Alla har inte föräldrar som kan sitta och skjutsa dem. Speciellt inte nu när det ser ut som det gör ur den ekonomiska situation som vi har, där drivmedelspriserna ökar.
Tänk på de som av medicinska eller ekonomiska skäl inte kan ha körkort eller bil.
Tänk på de äldre som lever kvar ute i byarna. De äldre som inte kan köra bil som de gjort förr. Ska de behöva gå från tex Oppala, Mårdäng eller Östra Björke för att kunna ta bussen till Ica Strömsbro eller Coop i Stigslund. Eller för att komma till Hälsocentralen eller Folktandvården samt Gävle sjukhus. Jag menar inte att äldre inte kan gå men jag vet att många äldre som bor på landet där kollektivtrafiken inte fungerar som den ska lätt isolerar sig på grund av att de inte kan eller vågar gå långa sträckor, just på grund av att de kanske har medicinska skäl.
Jag är medveten om att det skulle bli en extra kostnad att ha fler bussar som går ut hit. Men vad är den kostanden jämfört med alla som åker bil idag mellan dessa byar och Gävle, 2 gånger om dagen 5 gånger i veckan eller i vissa fall fler gånger. Även miljön skulle tacka oss om vi drog ner på biltrafiken och ökade på det kommunala resandet.
Jag undrar även vad som är skillnaden mellan oss och de som bor längst med linje 95 mot Norrlandet, Bönan och Harkskär?
Att återinföra bussar till byarna norr om Gävle skulle visa att Gävle kommun bryr sig om invånarna på landsbygden som de som inte bor i centralorten.
Detta skulle även gynna resenärerna på linje 25. Den skulle då kunna gå direkt från Trödje in till Gävle om den slapp hämta upp alla i Björke.

Varför är det viktigt?

För ett mer hållbart samhälle och bättre kommunikationer. Samt för att minska isolering från samhället och ur ett ekonomiskt perspektiv.

Gävle, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-05-01 10:52:27 +0200

100 underskrifter nådda

2022-04-30 23:57:18 +0200

50 underskrifter nådda

2022-04-30 21:44:35 +0200

25 underskrifter nådda

2022-04-30 20:45:51 +0200

10 underskrifter nådda