Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stenungsunds Kommun

Bevara Stenungsunds Motorsällskap

Bevara Stenungsunds Motorsällskap

Den tekniska myndighetsnämnden i Stenungsunds kommun har beslutat om att ålägga Stenungsunds Motorklubb med försiktighetsmått som kraftigt begränsar möjligheten för att bedriva den verksamhet föreningen har idag. Om beslutet får laga kraft så skulle det innebära att verksamhetens tillåtna körtider reduceras med 80%. Majoriteten av all barn- och ungdomsverksamhet skulle blockeras och varken tävlingar eller träningsläger kommer att kunna genomföras utan att ansöka om specialtillstånd.

Klubben har vid ett flertal tillfällen visat på att man håller sig innanför alla pålagda ansvar så som bullernivåer och miljöskyddsåtgärder. Det politiska beslutet har tagits i motstridighet till rekommendationerna från kommunens avdelningar för Idrott och Anläggning samt Bygg och Miljö utan en förklaring om vad som ligger bakom.

För klubbens överlevnad måste detta beslutet upphävas eller justeras.

Varför är det viktigt?

Stenungsunds Motorklubb är en förening som har funnits och haft aktivitet på Furufjäll sedan 60-talet. Klubben som bara för ett par år sedan blev utnämnd till Årets förening i Stenungsund och är till storlek kommunens näst största förening med 1300 medlemmar riskerar att försvinna ifall beslutet vinner laga kraft.
Verksamhet som sträcker sig från 4 år och uppåt och vi har allt ifrån nybörjare till SM, EM och VM-förare som engagerar sig i klubben. Medlemsantalet ökar, speciellt bland unga tjejer vilket också har varit ett satsningsområde. Klubben har precis uppgraderat både anläggningen och banan.

Med detta beslutet så begränsas majoriteten av klubbens breddverksamhet, de få men otroligt viktiga intäktsmöjligheterna till den ideella föreningen stryps och möjligheterna till att utveckla anläggningen försvinner.
Detta kommer i längden innebära att klubben kommer att ha väldigt svårt att behålla sin verksamhet och som så många andra motorklubbar förvinna och lämna ett stort hål efter sig.

Västra Götalands län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-06-29 22:50:05 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-06-29 21:38:15 +0200

500 underskrifter nådda

2022-06-29 20:28:27 +0200

100 underskrifter nådda

2022-06-29 20:05:01 +0200

50 underskrifter nådda

2022-06-29 19:56:54 +0200

25 underskrifter nådda

2022-06-29 19:46:30 +0200

10 underskrifter nådda