Hoppa till huvudinnehåll
Häng på Birgitta och skriv under namninsamlingen du med.

Till: Region Stockholm

Bevara Trekantsparken

En stor del av Trekantsparken planeras att tas i anspråk under det nio år långa tunnelbanebygget i Liljeholmen. Vi vill bevara en större yta av Trekantsparken öppet för allmänheten än Region Stockholm idag planerar, och att den ska stängas av under så kort tid så möjligt.

Genom att:
- Flytta etableringsbodarna från det mest centrala och populära området i parken
- Flytta de maskiner som inte används för tillfället från den centrala parkytan, och minska därmed ytan för maskinuppställning.
- Ta inte parken i anspråk förrän byggprocessen faktiskt kräver det, vänta så länge så möjligt, till arbetstunneln är färdig. Dela upp arbetet i etapper och minska det etablerade området om det finns möjlighet i perioder.
- Använd ett genomskinligt staket för att behålla en öppen känsla och öka tryggheten för barn så att det blir lättare att hålla dem under uppsikt.
- Begränsa arbetstiden till 08- 18, så att de boende ska kunna få möjlighet till återhämtning

Varför är det viktigt?

I dagsläget planerar Region Stockholm att stänga av en stor del av Trekantsparken för bygget av Liljeholmens nya station i hela nio år. Området skär rakt igenom parken och tar ungefär hälften av de stora, platta ytorna i anspråk. De ytor som används mest. 

Med etableringen av Trekantsparken underskattas värdena för vad som kommer gå förlorade för social samvaro och hälsa. Det är i Trekantsparken livet händer för boende i området, det är vår gröna lunga. Framtiden är viktig, men livet som pågår just nu är också viktigt och framtida värden kan inte få vara på bekostnad över någons barndom eller pension. 
Liljeholmen, Hägersten-Liljeholmen, Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-06-23 07:12:07 +0200

1,000 underskrifter nådda

2024-06-13 06:09:20 +0200

500 underskrifter nådda

2024-06-11 13:08:41 +0200

100 underskrifter nådda

2024-06-11 09:47:29 +0200

50 underskrifter nådda

2024-06-11 07:18:08 +0200

25 underskrifter nådda

2024-06-10 23:57:51 +0200

10 underskrifter nådda