Till: Trafikverket

Bilfri innerstad

Bilar i innerstan måste försvinna. Inga fler svenskfödda barn ska dö i astma eller en plåtbil i huvudet.

Varför är det viktigt?

Svenskfödda barns rätt att överleva i städerna