Till: Per Nylén

Buss till Skärpeskolan

Kommunen förlorar en halv miljon och att flera hundra invånare på Kullen tekniskt sett tappat kollektivtrafik (>500 m till busshållplats). Svälj förtreten att ha gjort en onödig vändplats i Måle och gå tillbaka till busslinjen för 401 som den var för några år sedan i Kroksta.

Varför är det viktigt?

Bättre kollektivtrafik till Skärpeskolan och övriga boende på Kullen.

891 42 Örnsköldsvik, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL