Hoppa till huvudinnehåll

Till: Region Gotland, Gotlandshem, HSB

Bygg inte bort Torslunden!

Bygg inte bort Torslunden, ett av de sista grönområdena i norra Visby.

Varför är det viktigt?

Torslunden används flitigt av omkringliggande skolverksamheter, boende och djurägare. Många vittnar om att Torslunden är en grön liten oas som skapar trivsel och hälsa, och att bebyggelse skulle kraftigt försvåra för bland annat äldre och funktionsnedsatta att vistas i naturen. Därtill har Torslunden tidigare utsetts som lämpligt, tillfälligt dagvattenmagasin vid kraftiga regn.

621 40 Visby, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-09-12 22:49:32 +0200

100 underskrifter nådda

2022-08-21 18:07:14 +0200

50 underskrifter nådda

2022-08-20 22:33:56 +0200

25 underskrifter nådda

2022-08-20 20:18:00 +0200

10 underskrifter nådda