Tillbaka till kampanj

Till: Umeå Energi, Umeå kommun, företag och fastighetsägare i Umeå

Bygg ut Umeås laddinfrastruktur snabbare!

Anledning att skriva under

  • Vi behöver avhjälpa bristen på laddplatser i Umeå för att inte bromsa omställningen bort från CO2-bilarna!