Tillbaka till kampanj

Till: Hela folket i Sverige

Flagga gult för tre hyresfria månader för alla drabbade och ett stopp för alla vräkningar!