Till: BRF styrelsen

Fler insektsholkar till kvarteret

Utse platser där jag kan montera holkar i kvarteret

Varför är det viktigt?

Vi behöver fler insekter

752 60 Stenhagen, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL