Till: Student Förskollärarprogrammet

Flytta examinationen i LÖFA61 från examensdagen 31 Maj

Vi vill göra en namninsamling för att flytta examinationen som sker på examensdagen, den 31 Maj. Det är många som anser att det blir stressigt med tiden. Vi har varit i kontakt med kursansvarig Clara och Kristina och de säger att ALLA isåfall måste godkänna att den examinationen flyttas till en annan dag.

KAN ALLA SPRIDA DETTA VIDARE TILL ERA BASGRUPPER ETC?

Varför är det viktigt?

För att vår examen förtjänar en egen dag!

Pedagogen Hus A, Inom Vallgraven, Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL