Hoppa till huvudinnehåll

Till: Anna Tenje , Äldre- och socialförsäkringsminister

Förbättra äldreomsorgen nu!

Öppna ögonen och se vad som pågår på våra äldreboenden! Vi kräver högre personaltäthet, högre utbildningskrav på omvårdnadspersonalen inkl. språkkunskaper och kunskaper i svensk kulturhistoria. Gör omvårdnadsyrket mer attraktivt med högre löner och bättre förmåner för att kunna behålla bra personal!
Reformera arbetet med avvikelser genom tätare uppföljningar och hårdare krav på utförare med införande av straffsystem gällande utförare med brister.
Det måste förändras i Sveriges rikes lag att det vid olyckor på äldreboenden som leder till döden, ska gå att åtala fysisk person. Idag kan polisanmälan av avvikelse med dödlig utgång rubriceras som "vållande till annans död", utan konsekvenser.

Varför är det viktigt?

Äldreomsorgen är så eftersatt i Sverige att det är skamligt! Kunskapskrav på omvårdnadspersonalen har alltför länge legat på en så låg nivå att vem som helst verkar kunna få arbete på ett äldreboende, från en dag till en annan. Ska vi verkligen inte bry oss om våra äldre anhöriga mer än vi gör idag? Är våra äldreboenden representabla för de generationer som hjälpt till att bygga upp Sverige?
Är våra äldreboenden bara tänkta som förvaring av äldre och sjuka och ett sätt för privata vårdbolag att tjäna enormt mycket pengar?
Det är dags att sätta ner foten och dra i handbromsen!
Nu ska ni politiker se till att skärpa till er och se verkligheten gällande den undermåliga äldreomsorg som erbjuds i Sverige idag!!!!!
Inom loppet av ett år hände följande i Uppsala, på två äldreboenden med privata utförare;
En kvinna höll på att bli ihjälklämd under en vårdsäng med stora ärr i ansiktet som följd. En man blev felmatad och dog till följd av kvävning.
En man blev så illa knuffad av annan boende att han idag sitter i rullstol, har problem med talet och kan inte hålla huvudet upprätt. En man kom helt uttorkad till akademiska sjukhuset och dog sedan i svåra smärtor som följd.
Detta är inte det Sverige jag vill leva i. Äldreomsorgen ska bygga på respekt och god omvårdnad.
Hur passar detta in på ovan nämnda exempel?

Uppdateringar

2023-08-24 13:43:26 +0200

25 underskrifter nådda

2023-06-30 09:56:23 +0200

10 underskrifter nådda