Skip to main content

Till: Personliga assistenter

Förbättra avtalet för personliga assistenter under natten!

Förbättra avtalet för personliga assistenter under natten!

Vi vill förbättra avtalet under de timmar vi spenderar under natten på vårat arbete.
Vi vill minst ha halva natten med grundlön+NattOb samt att det även ska räknas in i tjänstgörings/sysselsättnings-graden

Varför är det här viktigt?

I dagsläget befinner vi oss (personliga assistenter med arbetstid under natten) på arbetet nattetid med enbart jourersättning, alltså får vi endast ca 36kr/h på vardagar och ca 72kr/h under helg samt StorHelg. Vi får inte lämna arbetsplatsen och vi har lika stort ansvar för vår brukare dag som natt.

Gotland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Borde vara självklart med full timlön under alla timmar, oavsett arb plats. Du är ju på jobbet. Vad mer behöver tilläggas.
  • Jobbar jour inom omsorgen. Där får vi betalt för endast 3 och 1/2 timma under natten. Oavsett hur mycket vi behöver jobba. Chefer som har beredskaps jour däremot, dem får kvall vid varje störning.... men det är väll skillnad på folk och FOLK
  • Varför ska man vara på jobbet med obefintlig lön ? #kvinnodomineratyrke

Uppdateringar

2020-02-24 18:27:27 +0100

350 underskrifter nådda

2020-02-06 21:21:03 +0100

100 underskrifter nådda

2020-02-04 19:46:08 +0100

50 underskrifter nådda

2020-02-04 13:41:29 +0100

25 underskrifter nådda

2020-02-04 12:49:35 +0100

10 underskrifter nådda