Hoppa till huvudinnehåll

Till: Göteborgs stad

Förbättra luftkvaliteten på Linnégatan i Göteborg

Göteborgs stad bör lägga ett avsevärt större fokus på att reducera biltrafiken vid de högt trafikerade vägar med hälsovådliga luftvärden där människor bor, arbetar, går på dagis, går i skola och bor på äldreboende i Göteborgs innerstad. Flera områden i Göteborg når ej WHOs rekommendationer för ren luft. Linnégatan är exempelvis belastad av ständiga bilköer samtidigt som topografin innebär att luftflödet är begränsat och att avgaserna samlas mellan huskropparna. Även Järntorget och Linnéplatsen är för högt belastade för att luftvärdena inte ska påverka människors hälsa. Lokala utsläpp av luftföroreningar i Göteborgs innerstad är en oerhört relevant fråga för folkhälsan som hamnat i skymundan. Kände fler till hur de påverkar andra med sina bilresor hade allmänheten kanske förstått vikten av höjd trängselskatt och mer kollektivtrafik. När vi inser att luftföroreningar medför ökad risk för astma, allergier, Altzheimers sjukdom och hjärt/kärlsjukdomar borde de flesta välja att ta andra vägar och färdmedel när de har ärenden till Göteborgs innerstad. Göteborgs stad ska ej vara en transportsträcka eller genomfartsled utan en plats där människor kan bo utan att få en negativ hälsopåverkan. Göteborgs stad har ett ansvar att informera allmänheten om detta samt att själva reglera trafiken så att hälsovådliga värden ej förekommer. Detta är en förbyggande åtgärd och en investering i folkhälsan för Göteborgarna.

Varför är det viktigt?

Människor bor i städer och det ska ej innebära att de har sämre förutsättningar för hälsosamma liv.
Linnégatan, Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-09-21 17:14:23 +0200

50 underskrifter nådda

2023-09-19 07:07:47 +0200

25 underskrifter nådda

2023-09-18 19:23:03 +0200

10 underskrifter nådda