Till: Alla. Riksdagen. Kommuner.

Förbud försäljning av nyårsraketer och smällare för djurens och krigsskadade barns skull

Alla vet egentligen vilken dödsångest raketer och smällare kan ge djur, och barn samt även vuxna som upplevt krig.
Jag kräver ett förbud mot denna tortyr som detta ger dem.

Varför är det viktigt?

Alla har rätt att känna sig trygga. Att ge djur och krigsskadade människor dödsångest ger precis tvärtom trygghet.