Hoppa till huvudinnehåll

Till: Styrelsen i Framtiden AB (moderbolag till de kommunala bostadsbolagen i Göteborg: Poseidon, Familjebostäder, Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder)

Framtiden AB: backa från era orimliga hyreskrav!

Det räcker nu!

År 2023 fick vi de högsta hyreshöjningarna på 30 år. Nu vill Framtiden AB, moderbolag till de kommunala bostadsbolagen i Göteborg, höja hyrorna ännu mer, med nästan 7 procent. Samtidigt chockhöjer de våra hyror vid minsta renovering.

Framtiden AB påstår att de behöver pengarna. Men under lång tid har var fjärde hyreskrona gått till vinst! Samtidigt har miljarder kronor från våra hyror avsatts till kommunala satsningar i utsatta områden.

Backa från era orimliga hyreskrav!

Vi hyresgäster i Framtiden AB och medborgare i Göteborgs stad säger att det räcker nu! Vi har inte råd! Vi vägrar fortsätta vara en kassako för kommunala satsningar! Inflationen har drabbat oss hårt, och nu har många av oss inga marginaler.

Varför är det viktigt?

Allmännyttans syfte är att möjliggöra att alla kan få tillgång till en lägenhet med rimlig hyra. När allmännyttan inte längre fyller sitt syfte kommer det att få negativa konsekvenser för hela samhället: ökad bostadsbrist, hemlöshet och trångboddhet.

Läget är allvarligt och politikerna som styr bolagen kan inte längre ducka från sitt ansvar. Backa från era orimliga hyreskrav! Det räcker nu!

Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-11-13 11:28:42 +0100

100 underskrifter nådda

2023-11-11 20:02:06 +0100

50 underskrifter nådda

2023-11-11 16:14:47 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-11 15:36:39 +0100

10 underskrifter nådda