Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges minister för förskolan

FRAMTIDEN BÖRJAR I FÖRSKOLAN

FRAMTIDEN BÖRJAR I FÖRSKOLAN

”Politisk förändring sker när civila engagerar sig.”
(Malin Nilsson, IKFF)

Syftet med namninsamlingen, #Framtidenbörjariförskolan, är att med kraft påvisa förskollärares och barnskötares, men framförallt barnens situation i förskolan.

Vi vill med namninsamlingen #Framtidenbörjariförskolan få beslutsfattare och politiker att förstå att det är långsiktiga lösningar som behövs. Barnen ska dels få en likvärdig start i skolan, dels få förutsättningar att gå ut med godkända betyg för vidare steg i livet efter skolan och dels kunna få växa upp till ansvarstagande medborgare som mår bra med en stark psykisk hälsa.

FÖRSKOLEUPPRORETS MÅL:
En blocköverskridande, rikstäckande överenskommelse för en demokratiskt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar förskola med likvärdig kvalité där det ges förutsättningar för att nå målen enligt styrdokumenten.

FÖRSKOLEUPPRORETS KRAV
Förskoleupproret vill se...
• max 12 barn i yngrebarnsavdelning, 1-3 år
• max 15 barn i äldrebarnsavdelning, 3-6 år
• max 4 barn per pedagog i barngrupper 1-3
år
• max 5 barn per pedagog i barngrupper 3-6
år
• beslut om likvärdig, reglerad
planeringstid för förskollärare i hela landet
• att kringuppgifter tas bort för
förskollärare och barnskötare

Samt att arbetsgivaren ges förutsättningar...
• Att anpassa barngruppsstorleken efter lokalens storlek
• Att ge fortbildning och kurser på arbetstid
• Att ge alla förskolor tillgång till specialpedagog
• Att barn i behov av särskilt stöd får de resurser som krävs
• Att det sätts in vikarier när verksamheten kräver det samt att det kan sättas in från första dagen
• Att höja lönerna så vi får behålla våra förskollärare och barnskötare.

Sedan 2013 har Förskoleupproret krävt ett helhetsgrepp om förskolan så den blir den stabila grund den är tänkt att vara och som krävs för att kunna bygga starka välmående barn samt ger personalen goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag i en god arbetsmiljö.

Nu, med ökande psykisk ohälsa bland unga, missbruk och ökande gängkriminalitet, ser vi resultatet av en länge negligerad grupp i samhället, barnen.

Barnen är vår framtid! Vi har inte råd att fortsätta på det här sättet. Satsas det ordentligt på dem redan i förskolan så påstår vi, med stöd av forskare, psykologer, poliser och kriminologer, att samhällskostnaderna för de växande problemen kommer att minska. Vi vågar också påstå att satsningar på förskolan kommer att minska långtidssjukskrivningar bland förskollärare och barnskötare då de kommer må betydligt bättre och känna att de hinner med alla barn och sitt uppdrag enligt alla styrdokument, såsom Skollagen, Lpfö 18 och FN:s barnkonvention.

Nu måste politiker och beslutsfattare lyssna!
Framtiden börjar i förskolan!

Varför är det viktigt?

Vi måste med gemensam kraft visa att vi är många som står enade för barnen och de förskollärare och barnskötare som ska finnas där för en trygg uppväxt medan vårdnadshavare arbetar, studerar eller tar hand om yngre syskon hemma.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-06-16 16:10:08 +0200

5,000 underskrifter nådda

2022-05-14 16:35:41 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-05-12 17:17:34 +0200

500 underskrifter nådda

2022-05-11 22:27:11 +0200

100 underskrifter nådda

2022-05-11 21:51:42 +0200

50 underskrifter nådda

2022-05-11 21:29:20 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-11 21:21:23 +0200

10 underskrifter nådda