Tillbaka till kampanj

Till: Anna Ekström, utbildningsministern

Full förtroendetid för lärare under corona nu!

Anledning att skriva under

  • Om vi arbetar på distans då vi inte har undervisning, så hjälper vi till att de kommunala färdmedlen inte blir så överfulla, som de är i Stockholmstrafiken. Vi väljer då att resa i lågtrafik.En insats som stödjer satta riktlinjer.