Till: den som har hand om skolfrågor

Ge tillbaka våran utbildning

Många elever har fått gå i särskolan tidigare som hat autism. Några har trivts men väldigt många inte.
Många personer med autism som är högfungerande fick aldrig den hjälp de behövde. Och nu när de är äldre så ser de tillbaks om sin skolgång som ett svart hål.
Många lärare på särskolan behöver se över deras kompetens och bemötande till elever med svårigheter

Varför är det viktigt?

Vill du att andra elever ska få de stöd dom behöver ha rätt till, så behöver vi alla samlas och visa hur skört det är att inte få den hjälp vi behöver
Linköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL