Till: Magdalena Andersson

Global Basic Income utvidgad

Inför Global Basic Income som är utvidgad är förslaget. "Lika pengar för olika liv". Om alla kunde överleva utan motkrav skulle allt bli bättre. En grundpeng till alla oavsett, skulle minska kriminalitet, prostitution, svält, droger m.m. En del människor är arbetsnarkomaner, det är de som är normgivande och får andra att känna sig mindre värda. Med GBI skulle man kunna studera utan studielån ( självklart egentligen) sjuka skulle bli mer jämställda med friska, fattiga med rika, kvinnor få samma peng som män då har vi fått bort även könsdiskriminering. Man skulle med GBI kunna tacka nej oftare till dåliga jobb och välja bra energi framför dålig och nå klimatmålet. Medvetna val i livet skulle bli lättare och ingen stötta oljeborrning eller uranbrytning, alla skulle med GBI tacka nej och välja annat och dåliga företag skulle inte få så många anställda till låglönejobb. Hemlösa skulle få pengar att röra sig med och det innebär bostad m.m. Det går att definiera utvidgad GBI mer men tanken är att lösa många onödiga kriser med en enda reform. I fantasin blir familjens/egna ekonomin oberoende av påtvingade dåliga lösningar, eftersom GBI gör att du väljer fritt efter behov. Eftersom alla slåss för pengar är GBI en harmonisk väg att gå och i förlängningen när GBI verkat ett tag så väljer även medborgarna mindre militära jobb eftersom militärer söker dessa jobb ibland av dålig ekonomi. Man skulle i praktiken kunna slå ihop Socialkontoret, Försäkringskassan, CSN, Pensionsmyndigheten och kanske arbetslöshetskassan till en instans som tillhandahåller samma peng oavsett livstillstånd ( bara där tjänar man pengar). Lata blir jämlika med produktiva. Varför har man inte rätt att vara lat som egentligen beror på att man ser sig som marknadsklumpig och ändå faller ur. Utvidgad GBI också för världsfreden skull, ty med ökad familjeekonomi ställer ingen upp på presidentens krig, de åker hellre till t.ex. Grekiska övärlden med sin GBI än skjuter sina medmänniskor, som kanske enligt presidenten råkar vara Greker. Anpassning till militära allianser minskar också med GBI. Folkets makt på riktigt. Folk med egna pengar gör allt annat än tjänar kaptenspengar för fel sak. Kort sagt finns det ekonomi i att instifta en grundpeng oavsett på tex 45000 kr/mån. Idén kan verka tokig men allt dåligt försvinner med en sån här omställning och tills slut köper människor en gitarr istället för att söka det enda jobb som kanske finns, bryta kol som visserligen ger pengar men inga fria fredstankar får finnas p.g.a. bundenheten.

Varför är det viktigt?

För att det pågår småkonflikter överallt och skulle slippas om Utvidgad GBI fanns redan. Lösandet av problem är så taget ur sitt sammanhang när vi alla beror av varann t.ex. min lön beror på stenkastning i Jerusalem och VD-lönen beror på 100 anställdas sämre löner. Kort: Vi beror alla av varann oavsett du bor i Sverige eller Afghanistan. Småbråket borde ta slut någon gång , VD sover, pendlar, äter och motionerar men det gör ju även Kommunalarbetaren. En samordning av GBI behövs för att nå alla goda saker med en enda reform.
Tack.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL