Hoppa till huvudinnehåll

Till: Ordförande sjukhusstyrelsen Malin Sjöberg Högrell

Satsa på all vårdpersonal, Region Uppsala!

Kampanjen är avslutad.

Satsa på all vårdpersonal, Region Uppsala!

Gällande situationen på Akademiska sjukhuset, där man valt att löneförstärka sjuksköterskegruppen och bortse från undersköterskorna och skötarna, påverkar man arbetsmiljön för samtliga yrkesgrupper. Arbetet för patientsäkerhet bygger på att alla yrkeskategorier är beroende av varandras olika kompetensområden för att ge optimal vård till patienterna. På detta sätt riskerar regionen att förlora många erfarna undersköterskor/ skötare då man som yrkesgrupp känner sig förbisedd av arbetsgivare. På sjukhuset råder en personalflykt i nuläget där rekryteringen av nya kollegor med rätt kompetens är väldigt svår.

Hur ställer man sig till detta problem där utgången kan bli att förlusten av erfarenhet och kompetens skall fyllas av nya och oerfarna kollegor? För att kunna växa i sin yrkesroll krävs en god arbetsmiljö med stöd av kollegor. Man måste ges tillfället att växa på sin arbetsplats och få vara ny på sin arbetsplats. Att vana sjuksköterskor kommer att stanna hos regionen är ej heller en självklarhet, då deras arbetsbörda blir större och mer utmanande när kompetens och erfarenhet sjunker hos deras undersköterske- skötarkollegor. Vi är ett sjukhus där vi upphandlar vård mot andra regioner för att spetskompetensen finns hos region Uppsala. Är man villig att riskera det i nuläget när situationen redan är skör?

Anna Wadenhov, HR-chef Akademiska sjukhuset säger att det är större brist på sjuksköterskor än på undersköterskor vilket ligger till grund till beslutet att rikta tillägget till sjuksköterskegruppen. I kompetensutvärderingen på akademiska sjukhuset har det framkommit att på 1 år har undersköterskebemanningen gått från hållbar situation till brist inom flera verksamhetsområden. Vågar man vänta och hoppas på detta professionssteg som arbetsgivare utlovar innan vi kommer att få stänga ytterligare vårdplatser som varken gynnar patienterna i Uppsala län eller de från andra regioner?

Det finns 3 sätt att behålla personal på akademiska sjukhuset och det är genom god arbetsmiljö, hälsosamma scheman samt lönepolitik som speglar ansvaret och kompetensen vi besitter. Alla undersköterskor och skötare är specialister på sin hemavdelning då sjukhuset besitter flertalet nischade verksamheter.

Varför är det viktigt?

Detta handlar inte om att sjuksköterskor får detta tillägg utan att undersköterskor och skötare förbises. För att skapa en hållbar och säker vård inom region Uppsala krävs att samtliga professioner värdesätts hos arbetsgivare och ansvariga politiker.

För er som lyssnat på sommarpodden från akademiska sjukhuset. Där tar läkaren Emanuel Ezra upp vikten av kompetens och erfarenhet hos undersköterskorna där det i detta skeende är direkt livsavgörande. För er som ej lyssnat än, gör det! Ett konkret och tydligt exempel.

Hur den kommer att överlämnas

Vi vill lämna över namninsamlingen till sjukhusstyrelsen och därmed få belysa vikten av att ta till sig av vad regionsmedborgarna tycker.

/Ramona Nordstrand Centralintensiven, Maria Östergren Neurointensiven
även förtroendevalda inom Kommunal

Sjukhusvägen, Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-01-20 06:48:33 +0100

1,000 underskrifter nådda

2022-01-18 20:04:03 +0100

500 underskrifter nådda

2022-01-18 13:56:47 +0100

100 underskrifter nådda

2022-01-18 13:23:09 +0100

50 underskrifter nådda

2022-01-18 13:04:48 +0100

25 underskrifter nådda

2022-01-18 12:52:10 +0100

10 underskrifter nådda