Till: Daniel Helldén, Trafikborgarråd Stockholms stad

Gör om Valhallavägen för barns rörelse

Då den tidigare tunga trafiken på Valhallavägen nu omriktats finns det goda förutsättningar att göra om denna esplanad för barns rörelse. Jag vill yrka på att Stockholms stad antar den vision Topia landskapsarktitekter lagt fram för Valhallavägen, eller annan liknande framtidsplan som skapar en stor sammanhängande yta utan trafik.

Varför är det viktigt?

Effekten som bilen har fått på våra städer är nog mest tydlig när det gäller barns utrymme. Under de senaste decennierna har barns rörelsefrihet i staden successivt minskat. Som kompensation har lekplatsen kommit till men den är ofta ett blekt substitut. Barn som har ett stort nätverk av gator att röra sig på i säkerhet har tillgång till rikare upplevelser än de som finns på en lekplats. De kan röra sig längre sträckor vilket gynnar hälsan och de kan stanna upp och ta del av och lära sig av det som händer i staden.

Valhallavägen, Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL