Till: Våra livsmedelskedjor: Coop, Ica, Willys, Mathem m.fl.

Hjälp konsumenterna välja varor som inte innehåller palmolja!

Hjälp konsumenterna välja varor som inte innehåller palmolja!

Bäste butikschef!
Enorma arealer av världens mest artrika regnskogar huggs ner och ersätts med oljepalmsodlingar. I samband med det har människor, djur (inte minst utrotningshotade orangutanger på Borneo) och växtarter trängts undan och fått kraftigt försämrade eller förstörda livsmiljöer. Urfolks hävdvunna rättigheter och lokalbefolkningarnas intressen hotas.

Som kund vill jag enkelt kunna välja ekologiska varor som inte innehåller palmolja och det är nästan omöjligt nu - verkar exempelvis inte finnas några kakor som inte bakas med palmolja! Men palmolja finns i väldigt många produkter, som margarin, friterade produkter, choklad, smink, tvål, tvättmedel och ljus.

För er butik skulle det vara en stor goodwillgest att tydligt visa er vilja att värna långsiktig hållbarhet genom att säga nej till palmolja. Jag som konsument skulle uppfatta det som oerhört positivt! Det skulle också sätta press på leverantörerna av produkter som innehåller palmolja att gå över till andra ingredienser. Vilket i slutändan skulle kunna så stor betydelse för palmoljeproduktionen och skövlingen av regnskog, som just nu beräknas öka drastiskt de närmaste åren, med katastrofala konsekvenser.

Ni har en stor makt som jag ber er använda, eftersom det skulle betyda win-win i så många led - för konsumenterna, er goodwill, planeten och hotade djurarter och växter i Sydostasien.

Om denna omsvängning behöver ske i några steg skulle ett första steg i alla fall kunna vara att tydligt märka upp vilka produkter som innehåller palmolja och visa att det finns alternativ för konsumenten (vilket det inte alltid gör nu).

Ser fram emot att se er gå till handling när det gäller detta oerhört viktiga område!

Mvh,

Varför är det viktigt?

Enorma arealer av världens mest artrika regnskogar huggs ner och ersätts med oljepalmsodlingar. I samband med det har människor, djur (inte minst utrotningshotade orangutanger på Borneo) och växtarter trängts undan och fått kraftigt försämrade eller förstörda livsmiljöer. Urfolks hävdvunna rättigheter och lokalbefolkningarnas intressen hotas.

I nuläget finns inget som tyder på att den här katastrofala utvecklingen - för vår planet, mångfalden, hotade växter och djur - kommer att avta. Därför måste vi konsumenter och ni som vi handlar hos reagera och agera nu!