Hoppa till huvudinnehåll

Till: Till Finansminister

Högre barnbidrag & studiebidrag

År 2018 höjde regeringen barnbidrag och studiebidrag från 1050 kr till 1250 kronor per månad och barn. Detta var första gången på över 10 år som bidragen höjs. Enligt dåvarande finansminister Magdalena Andersson, var satsningen ett sätt att öka jämlikheten och underlätta den ekonomiska situationen för Sveriges barnfamiljer. Det finns ca 1,3 miljoner familjer i Sverige idag som berörs av barnbidrag eller studiebidrag.
Om barnen ges en god start i ett barnvänligt samhälle skapar vi förutsättningar för en ljusare framtid för alla. Många barnfamiljer befinner sig idag i den situationen där ekonomi är i många fall mycket ansträngt, och svårigheterna för många är ett dagligt bekymmer. Allt fler blir beroende av socialbidrag och den största ökningen av antalet socialbidragstagare har skett bland ensamstående.
Sverige har idag en hög inflation på minst 8,5 procent samtidigt som reallöner höjs mellan 2,0 och 2,5 procent. Genom att investera i barnfamiljer och deras ekonomiska situation stärker vi jämlikheten och minskar klyftorna i samhället. Nu är det dags för regeringen att höja barnbidraget samt studiebidraget för studerande i främst gymnasieskolan med minst 300 kronor per barn och månad. Detta för att kompensera de försämringar som drabbat barnfamiljernas ekonomi under början av 2022, skall en ytterligare uppräkning av barnbidraget genomföras. Vi föreslår att barnbidraget och studiebidraget under den närmaste tiden höjs till 1550 kronor per barn och månad.

Varför är det viktigt?

Den nuvarande inflation i Sverige gör det omöjligt för barn och ungdomar att klara sig på det befintliga barnbidraget/studiebidraget på 1250 kr per månad och därför SKALL höjas med minst 300 kr per barn och månad och uppgå till 1550 kr.

Uppdateringar

2022-08-19 12:05:54 +0200

50 underskrifter nådda

2022-08-08 19:36:55 +0200

25 underskrifter nådda

2022-08-05 10:01:09 +0200

10 underskrifter nådda