Till: Region Norrbotten/Norrbottens Kommuner

Högre lön åt vård och omsorgspersonal i Norrbotten

Högre lön åt vård och omsorgspersonal i Norrbotten

Man behöver göra en gemensam skrivelse ifrån samtliga kommuner och sända till regeringen. Riksdagen för prövning.

Där det framlägges en satsning av statlig budget till vård och omsorgspersonal, likt den man gjorde till lärare.
Som fick sina löner höjda med ett flertal tusen, vilket ökade dragningskraften till dessa yrken.

Varför är det viktigt?

Min önskan är att vård och omsorg skall prioriteras.

Det handlar om människor, mänskligt värde som dessa yrkesgrupper hanterar dagligen, inte maskiner.

Det menar jag, är bland det mest värdefulla man kan arbeta med och det bör visas på lönen.

Och även omnämnas och behandlas på ett betydligt värdigare sätt än det idag görs.

962 99 Norrbotten, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL