Hoppa till huvudinnehåll

Till: Samhällsbyggnadsnämnden

Hugg inte ner barnens "Stora skog"

Hugg inte ner barnens “Stora skog”

Vi nåddes idag, måndag 24 april, av informationen att 90% av barnens skog, ”Stora skogen”, vid Elias Fries ska huggas ner.
Detta på grund av att en ”bedömare” anser den vara i dåligt skick. Vad barnen ser är en fantastisk lekplats där de tillbringar varje rast. För pedagogerna är den ett viktigt klassrum där man har både utedagar och lektioner.

Vilka barn vill leka på ett kalhygge?

”Stora skogen” är en gratis resurs som idag kräver minimalt med underhåll. Att hugga ner den kommer skapa flera kostsamma åtgärder så som röjning av sly med mera.
Avverkning av ”Stora skogen” är en aktiv värdeförstöring som är svår att reparera. Detta förstod man när skolgården planerades och detaljplanen anger att skogen ska bevaras.
Vi kräver ett stopp för planerad avverkning och att skogen ska skötas med hänsyn till lek, rekreation och naturvård.

Varför är det viktigt?

För barnens, naturens och framtidens skull

Hyltebruk, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-04-25 21:43:59 +0200

100 underskrifter nådda

2023-04-25 08:29:53 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-24 21:22:59 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-24 19:46:00 +0200

10 underskrifter nådda