Till: Kommunstyrelsen

Hundlekgård i sannahed

Hej!! Det är stort behov på en hundlekgård i sannahed då det finns mycket hundar här.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt för i nuläget så är det några som släpper sin/sina hundar på lillhedens dagis.

692 92 Sannahed, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL