Till: Kommunfullmäktige och riksdagen

Hyggesfri avverkning

Har skogen där du vistas helt plötsligt blivit ett kalhygge? Har du blivit arg för att dom avverkat och förstört din närmiljö? 

Vanligaste metoden inom skogsbruket är kalhyggesbruk (trakthyggesbruk). Där stora skogsområden avverkas för att ge virke och plats åt nya träd. En metod som utrotningshotar djur, försämrar den biologiska mångfalden och förstör den vackra naturen. Vad ska vi göra åt detta?

Varför är det viktigt?

Hyggesfri avverkning är svaret! Enligt SLUs forskning är metoden bättre långsiktigt, för djur och natur. Finns olika metoder men hyggesfri avverkning möjliggör turism, god biologisk mångfald och en grön och fin framtid. Skriv under denna namninsamling om du likt som mig vill:
• Att Sverige ska ha 100% hyggesfri avverkning!

För dig, dina barn och dina medmänniskor! Skriv under nu!!

Referenser:
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/bortom-fossilsamhallet-kalhygge/ 

SLU. (2017). https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/future-forests/kunskap-om-hyggesfritt-skogsbruk/ 

SVT. Slaget om skogen: https://www.svtplay.se/video/KnVNzVm/vetenskapens-varld-slaget-om-skogen/2-att-hugga-skog-och-anda-ha-den-kvar?info=visa