Till: Annika Strandhell

Inga pyralider i jord och gödsel

En självklarhet att odla giftfritt!

Varför är det viktigt?

Giftfri odling!
Solna, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL