Till: Maria Malmer Stenergard

Ingen kontakt med hemlandet, barn födda här

Välordnad familj, föräldrar med rötter i Nigeria. Barn födda här en flicka och pojke. Mamman både arbetar och studerar de har aldrig legat samhället till last. Nu harmigrations verket efter 5 dgr utredning av inkomna handlingar beslutat om utvisning. Familjen har ingen kontakt med någon i Nigeria, ingen släkt. Barnen kan svenska, de kan inget annat språk. Familjen har gått in för att integrera sig med det nya hemlandets värderingar och sätt att leva. De är inte kriminella och levt ett helt klanderfritt liv här. Stoppa detta för barnens skull, barnkonventionen finns är detta att utvisa dem för deras bästa? Medmänsklighet, de är en fullt fungerande familj i samhället som bidrar, inte suger ut tillgångar ur försäkrings system. De har inte barnbidrag t e x.
Detta är fel på så många sätt, man skäms som svensk !!

Varför är det viktigt?

Stoppa detta som håller på att ske!! Regelvidrigt och visar att exempelvis barns bästa inte ses som värt något,barnkonventionen är bara bra i teorin inte i det verkliga livet. Det är frågan om en familj som bidrar till det svenska samhället.