Tillbaka till kampanj

Till: Regeringen måste signera och riksdagen ratificera FN:s kärnvapenförbud!

Kärnvapenförbud. Nu!

Anledning att skriva under

  • Människor vill ha fred. Våra pengar ska användas för att skapa fred -inte till vapen och förstörelse!