Hoppa till huvudinnehåll

Till: Salems styrande kommunpolitiker

Klimatplan i Salem nu!

Kära kommunpolitiker i Salem! För att vi i Salems kommun ska uppnå målen som satts upp i Parisavtalet, ett klimatneutralt samhälle, så måste vi arbeta målmedvetet. Det målstyrningssystem som Salem tillämpar idag innehåller ingen nulägesbeskrivning, inget centralt klimatmål och stödjer inte ett systematiskt arbete för att nå klimatneutralitet. Skapa en klimatplan, som utgår från var våra utsläpp av klimatgaser sker och hur stora de är, som anger vilket centralt mål vi ska uppnå, samt hur vi ska nå dit!

Varför är det viktigt?

Klimatförändringarna syns idag tydligt på allt fler platser på jorden, genom bränder, översvämningar, stormar och andra extrema väder. Det leder till svält, sjukdomar och människor på flykt. Världens länder har gått samman i Parisavtalet för att begränsa uppvärmningen av jorden till 1,5-2,0 grader. Sverige har antagit nationella klimatmål, vi ska vara klimatneutrala senast 2045.
Men Salems kommun har inte antagit något sådant klimatmål. Salem har inte tagit reda på hur stora koldioxidutsläpp kommunens verksamheter ger upphov till. Det finns med andra ord inget systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan, eller för att uppnå Sveriges klimatmål.
Klimatklubben Salem vill att kommunpolitikerna beslutar att en klimatplan ska tas fram, ett första steg för att Salems kommun ska kunna bli klimatneutral!

Uppdateringar

2021-01-30 09:54:04 +0100

100 underskrifter nådda

2021-01-28 13:12:25 +0100

50 underskrifter nådda

2021-01-26 20:23:32 +0100

25 underskrifter nådda

2021-01-26 16:37:40 +0100

10 underskrifter nådda