Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skolminister Lotta Edholm

Kräsna barn har också rätt till lunch

Kära Skolministern Lotta Edholm,

Jag skriver till dig med ett ämne som jag starkt tror behöver din uppmärksamhet och handling. Det handlar om en angelägen fråga som påverkar våra barns välbefinnande och utveckling: inkluderande skolmåltider för alla, inklusive de barn som kämpar med kräsna matvanor och ätutmaningar som ARFID.

Det har kommit till min uppmärksamhet att många barn, på grund av sina kräsna matvanor eller specifika ätstörningar som ARFID, möter svårigheter när det gäller att få en balanserad och näringsrik lunch i skolan. Denna utmaning har negativa konsekvenser för deras hälsa, inlärning och trivsel. Det är avgörande att vi agerar nu för att se till att alla barn, oavsett deras relation till mat, får de nödvändiga näringsämnena för att växa och utvecklas på bästa sätt.

För att adressera detta problem uppmanar jag till följande åtgärder:

Särskilda matalternativ: Skolor bör erbjuda ett varierat utbud av matalternativ som tar hänsyn till olika smakpreferenser och matutmaningar. Detta inkluderar anpassade alternativ för barn med kräsna matvanor eller ARFID.

Utbildning och medvetenhet: Utbilda skolpersonal om ätstörningar som ARFID och hur de kan stödja elever som kämpar med dessa utmaningar. Detta kommer att skapa en mer förstående och stödjande miljö.

Inkludering i måltidsplanering: Engagera föräldrar, vårdnadshavare och barn i utformningen av skolmåltidsplaner. Detta kommer att se till att alla röster hörs och att måltiderna blir mer inkluderande.

Varför är dessa åtgärder så viktiga? Därför att varje barn förtjänar att känna sig inkluderat och accepterat i skolan. Att inte kunna få en lämplig lunch påverkar inte bara deras fysiska hälsa utan också deras självkänsla och självförtroende. Genom att agera för inkluderande skolmåltider sänder vi ett kraftfullt budskap om att vi bryr oss om varje barns välbefinnande och rättigheter.

Jag uppmanar dig, som Skolminister, att ta detta ämne på allvar och agera för att säkerställa att alla våra barn kan njuta av näringsrika och inkluderande skolmåltider. Din handlingskraft i denna fråga kommer att ha en positiv och varaktig inverkan på framtiden för våra barn.

Tack för att du tar dig tid att lyssna på detta viktiga budskap.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Rankila

Varför är det viktigt?

Skriv under för inkluderande skolmåltider! Varje barn förtjänar lunch. Denna namninsamling är till stöd för att säkerställa att även kräsna barn, inklusive de med exempelvis ARFID(restriktiv ätstörning) , får mat i magen under skoldagen. Låt oss tillsammans påminna Skolministern, Lotta Edholm, om vikten av att skapa en inkluderande skolmiljö där alla barn kan njuta av en lunch.

Din underskrift är ett steg mot en mer rättvis matupplevelse för alla våra barn.

Uppdateringar

2023-08-26 10:12:26 +0200

100 underskrifter nådda

2023-08-16 14:59:29 +0200

50 underskrifter nådda

2023-08-14 08:46:02 +0200

25 underskrifter nådda

2023-08-13 21:08:51 +0200

10 underskrifter nådda