Hoppa till huvudinnehåll

Till: Trafikverket

Lägg inte ner HNJ-banan

Lägg inte ner HNJ-banan. Denna järnväg är det mest klimatvänliga sätter att resa och frakt gods denna sträckan. Då det tar betydligt längre tid med buss och lastbil på grund av mindre vägar, är detta bästa ressätter för pendlare och skolungdomar. På sommaren är det mycket resande då många turister, både svenska och utländska nyttjar tåg för att resa. Det är vansinne i dessa tider, då vi måste värna klimatet, att lägga ner denna sträckan. Elektrifiera och bygg ut banan med ytterligare ett spår. Det är mest ekonomiskt och bäst för klimatet

Varför är det viktigt?

För att kunna resa klimatvänligt och att det inte ska ta så lång tid mellan Halmstad och Nässjö-Jönköping, Skriv under detta!

Uppdateringar

2022-09-05 16:25:59 +0200

50 underskrifter nådda

2022-08-29 23:18:38 +0200

25 underskrifter nådda

2022-08-20 23:24:33 +0200

10 underskrifter nådda