Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen/finansministern och jämställdhetsministern

Lagstifta om gratis mensskydd

Lagstifta om gratis mensskydd åt alla kvinnor och flickor. 

Motivering 

Jämställdhet är grundläggande för demokratin och barnkonventionen är svensk lag sedan 2020. Med anledning av detta bör regeringen i vårat demokratiska land lagstifta om gratis mensskydd.

Ungefär hälften av Sveriges befolkning har menstruation. Det är en del av vardagen för dem. Mensen är något som sker naturlig och är inget man själv väljer att få. Denna naturliga cykel är en fråga om jämställdhet, rättighet och minst ekonomi.  

Idag lägger en kvinna ut ca 150 kr/månaden på mensskydd. I genomsnitt har en kvinna mens i ca 45 år, det innebär en kostnad på upp till 81 000 kronor för mensskydd under sin livstid. Denna kostnad, som för kvinnor är oundviklig, är en kostnad som män slipper. Att ha värk innan menstruationen är något som ca 80 procent av alla kvinnor får. För dessa kvinnor innebär det ytterligare utgifter eftersom dem, på grund av värken, blir tvungna att ta smärtstillande för att klara sig igenom vardagen. Kvinnor som har problem med sin mensvärk söker sig till ungdomsmottagningar, gynekologer och mödravårdscentraler för hjälp. Oftast får de ett recept på p-piller som de blir tvungna att betala själva. Värt att notera är att kvinnor generellt redan har lägre inkomst än män. Särskilt utsatt ekonomisk situation har ensamstående kvinnor med barn. Kostnaden för en ensamstående kvinna med en tonårsdotter blir dubbelt så stor.

Frågan om gratis mensskydd har länge varit på tapeten. Den första motionen skickades år 2004 och den senaste 2021/2022. Detta påvisar att förfrågan lyfts tidigare av olika personer och att behovet för ett beslut kvarstår. Organisationer som exempelvis RFSU, det gäller dock flickor i skolor, har starkt gått ut med att sätta en press på politiker genom att lansera uppropet #enmenskligareskola. Företagaren Zeeshan Malik, en butiksägare i Göteborg, föregick med ett gott exempel när han tog steget längre och bestämde sig för att dela ut gratis tamponger och bindor. Idén för detta fick han efter att två unga tjejer klagade över hur dyrt det är med mensskydd och vilka problem det ställer till med om man inte har råd. 

I flera länder prissätts mensskydd som en "lyxprodukt", fastän det är en nödvändig hygienprodukt. Vi kan ta Sverige som ett exempel där vi betalar 12 procent moms på livsmedel medan momssättning för mensskydd är 25 procent. Detta gör Sverige ett av de EU länder med högst momssats.  

För att arbeta för ett jämställt land kan Sverige följa i Skottlands spår som redan lagstiftat om gratis mensskydd till alla landets kvinnor. Detta efter att behovet visat sig vara stort. Andra länder som tar efter Skottland är Nya Zeeland och England som infört gratis mensskydd i skolor. Att införa motionen innebär ett steg för ett mera jämställt samhälle för landets kvinnor. Därför bör möjligheten till gratis mensskydd utredas. Detta ska riksdagen som sin mening ge regeringen att utreda och tillämpa. 

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen bör bereda för regeringen möjligheten till gratis mensskydd bör utredas och implementeras skyndsamt.

Varför är det viktigt?

Den naturliga cykeln  är en fråga om jämställdhet, rättighet och minst ekonomi.  I genomsnitt har en kvinna mens i ca 45 år, det är en kostnad på upp till 81 000 kronor för mensskydd under sin livstid. Denna kostnad är oundviklig.

Att lägga ut pengar på mensskydd påverkar unga tjejer, likaväl som vuxna kvinnor, sårbart ekonomiskt, inte minst de ensamstående mödrarna som framförallt har flickor i hushållet.

Uppdateringar

2023-01-08 05:15:45 +0100

50 underskrifter nådda

2022-05-25 16:00:05 +0200

25 underskrifter nådda

2022-05-19 22:55:30 +0200

10 underskrifter nådda