Tillbaka till kampanj

Till: Stockholm Stads Politiker, Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret

Stockholm förtjänar sitt kallbadhus, påbörja bygglov nu!

Anledning att skriva under

  • Hälsofrämjande avkoppling o gemenskap i en stressig och anonym stad.