Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunalrådet Götene kommun

Lös frågan om kollektivtrafik i Hangelösa

De allvarliga klimatförändringarna måste tas på allvar. Alla måste dra sitt strå till stacken. Avgasutsläppen från bilar bidrar självklart till luftföroreningarna, användning av bensin måste minskas.

Vi är många i Götene kommun som bor på landsbygden. Runtom i kommunen finns kollektivtrafik att tillgå, utom i Hangelösa. Det är märkligt, då det finns ett bra vägnät, med anslutning till de större vägarna till större tätorterna Götene, Skara och Lidköping. Resultatet blir att alla som arbetar och pendlar, till de tre städerna åker bil dagligen, oftast en i varje bil.
Grupper för samåkning har startats och i vissa fall fungerar detta.

För att i dagsläget kunna åka buss, krävs ändå att man tar bilen eller annat forskaffningsmedel till en hållplats vid v. 44 eller v. 49.
Om en ev två busslinjer kör, i alla fall en tur morgon och sen eftermiddag, från ex Götene - Lidköping, Götene - Skara, via Hangelösa skulle detta ge möjlighet att kunna välja ett miljövänligare och smidigt sätt att ta sig till arbetet. Självklara hållplatser finns på flera ställen i socknen, där utrymme finns för väntande passagerare och ev parkering eller cykelställ.
Vi vill att kommunledningen hjälper kommuninvånarna, att driva frågan om utökad möjlighet till kollektivtrafik i Hangelösa, mot Västtrafik.

Varför är det viktigt?

För bättre miljö, dra ditt strå till stacken. Stöd önskan om att kommunledningen trycker på för kollektivtrafik genom Hangelösa.

Götene, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-10-02 01:35:50 +0200

25 underskrifter nådda

2022-09-27 15:30:45 +0200

10 underskrifter nådda