Hoppa till huvudinnehåll

Till: Dig

Malmö Latins Skolockupation

Så fort en absolut majoritet av skolan skrivit på så kör vi!

Varför är det viktigt?

Vi har tre år kvar på oss att minska utsläppen för att fortfarande ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5°C enligt FNs klimatpanel IPCC. Det är vad forskare och regeringar världen över kommit överens om är vår säkerhetszon genom Parisavtalet. All global uppvärmning över det ökar signifikant risken för ett överskridande av våra planetära trösklar. Något som skulle medföra katastrofala konsekvenser världen över.

Allt annat än drastiska åtgärder för att minska utsläppen är oförsvarligt. Något som våra politiker inte verkar ha förstått. De tycks inte förstå att det är naturen som sätter villkoren och inte dem.

Grundproblemet med klimatkrisen är att vi aldrig har behandlat den som en kris. Något som pandemin gjorde uppenbart att vi klarar av.

Det är dags att kräva vad som skulle vara självklart från början och bryta igenom bruset som aldrig förr. Det är dags att kräva krisåtgärder nu för en reducering av växthusgasutsläpp på 21% i år förenligt med Sveriges klimatmål och nettonoll vid 2030.

Det är dags att ockupera skolan.

Uppdateringar

2022-10-03 18:28:53 +0200

50 underskrifter nådda

2022-10-03 12:16:59 +0200

25 underskrifter nådda

2022-09-30 16:30:44 +0200

10 underskrifter nådda