Hoppa till huvudinnehåll

Till: Irene Svenonius

Männens upprop mot Barnmorskekrisen

Listan är överlämnad till Irene Svenonius

Männens upprop mot Barnmorskekrisen

Hej,

Den här namninsamlingen sker av män för att visa männens stöd för Stockholms Barnmorskor, havande kvinnor och kommande nyfödda. Förlossning är inte en kvinnofråga utan än människofråga.

Vi kräver att Region Stockholm gör allt som står i dess makt för att säkerställa goda arbetsvillkor för alla som arbetar inom förlossningsverksamheten, samt alla blivande föderskors och spädbarns trygghet och säkerhet. Vi kräver en barnmorska per födande kvinna!

Varför är det viktigt?

Ingen vårdpersonal ska behöva gå på knäna för att kunna ge den vård som befolkningen har rätt till. Inga kvinnor eller män ska behöva oroa sig för sin, sin partners eller sin kommande bebis trygghet och säkerhet.

Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • En självklar att göra det.
  • Sverige har resurser, det är bara politiska viljan som saknas. Vi måste pressa politikerna att ta vården och omsorgen på allvar.
  • Min fru arbetar på förlossningen SÖS och ser hur hon och hennes kollegor sliter hur man ofta får hem en trasa till fru och mamma.

Uppdateringar

2021-11-29 11:16:21 +0100

Namninsamlingen är en framgång med 2,716 underskrifter

2021-11-12 10:02:31 +0100

1,000 underskrifter nådda

2021-11-06 19:32:58 +0100

500 underskrifter nådda

2021-11-05 16:15:02 +0100

100 underskrifter nådda

2021-11-04 20:49:00 +0100

50 underskrifter nådda

2021-11-04 17:32:16 +0100

25 underskrifter nådda

2021-11-04 16:43:48 +0100

10 underskrifter nådda