Till: Mer jobb till funkhindrade utanför Samhall

Mer jobb till funkhindrade utanför Samhall

Hejsan mer jobb till funkhindrade utanför Samhall o jag vet man få mer hjälp I visa kommuner I Norge o danmark o man själv varit två länderna o man var I danmark året 2006 I I 2 dagar o tror dom har bättre sjukförsäkringen med än vad sweden har just nu tyvärr

Varför är det viktigt?

Ja för det kris med lss-lagen o mer jobb utanför Samhall

Sandviken, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL