Till: Ansvariga för TV kanalerna

Mindre reklam i TV

Kraftigt minska reklamen på TV Framförall ej sända reklam mitt i ett program

Varför är det viktigt?

Jag tror att många köper på sig saker de inte behöver. dessutom förstör reklamen Tittandet på TV