Hoppa till huvudinnehåll

Till: Hammarö kommun

Namninsamling mot eventuell avveckling av Sikvägens förskola

Nedan namninsamling har gjorts på initiativ av föräldrar till barn på Sikvägens förskola. Vi vill såklart ha kvar vår fantastiska förskola och namninsamlingen syftar till att visa Hammarö kommun att vi föräldrar och barn inte vill att Sikvägens förskola ska stängas. Vi kräver härmed att Sikvägens förskola, Sikvägen 6, Hammarö kommun, inte avvecklas.

Varför är det viktigt?

Sikvägens förskola är en fantastiskt välfungerande förskola där barnen trivs och utvecklas tillsammans med engagerade pedagoger. Det är en förskola med fina lokaler där pedagogerna arbetar för att ge barnen en lärorik miljö. Det finns en stor utegård med både lekställning och gungor som uppmanar barnen till rörelse, lek och bus. På gården finns också en fantastisk kulle som barnen kan åka både pulka och rulla nedför till deras stora förtjusning. Förskolans utegård ligger vänd bort från närliggande trafik, vilket ger en lugn plats med mindre trafikbuller och trafikföroreningar. Förskolan ligger strategiskt lättillgängligt för hämtning och lämning av barnen med både cykel, gång, buss och bil.

Hammarö, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-08-16 12:42:21 +0200

Hej alla och tack för ert stöd i namninsamlingen.
Namninsamlingen har skickats till ledande politiker i bildningsnämnden och bildningsutskottet.
Igår på morgonen hade utskottet möte och tyvärr har de presenterat förslaget att just Sikvägens förskola ska stängas.
Bildningsnämnden ska fatta beslut om detta den 22 augusti. Om vi får fler namn i vår namninsamling kommer jag att skicka in den på nytt till politikerna inför det slutliga beslutet den 22 augusti.
Vill ni läsa underlaget för beslutet så finns det på Hammarö kommuns hemsida. Jag lägger med en länk här.
https://www.netpublicator.com/reader/r00824043#--chn-abcba91e58b741-33417b15e4c021743-4223a9c0fe695856842-f22be3b613175856860

2023-08-08 19:42:23 +0200

50 underskrifter nådda

2023-08-08 18:26:44 +0200

25 underskrifter nådda

2023-08-08 17:31:28 +0200

10 underskrifter nådda