Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kils kommun

Nej till bangård samt industri i epadalen

Nej till bangård samt industri i epadalen

Kils kommun har planer på att anlägga en bangård samt att bygga industri i epadalen. Att anlägga en bangård samt ett industriområde vid epadalen skulle innebära mycket störande ljud, nedsatt värde på villor i området. förstörd natur, där många vistas på sin fritid för rekreation. Då det redan finns ett befintligt industriområde på lersätter där järnvägen går samt närhet till riksväg som inte skulle påverka några boenden, så måste det var ett mycket bättre alternativ!

Varför är det viktigt?

Då en byggnation av en bangård samt ett industriområde i epadalen skulle innebära mycket lidande för boende i området mon samt kilslund, genom oväsen dygnet runt samt nedsatt värde av villor och förstörd skog.

Kil, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-06-08 22:09:30 +0200

100 underskrifter nådda

2022-06-08 06:36:43 +0200

50 underskrifter nådda

2022-06-07 20:00:33 +0200

25 underskrifter nådda

2022-06-07 17:42:16 +0200

10 underskrifter nådda