Hoppa till huvudinnehåll

Till: Till politikerna i Grästorps kommun

Nej till Brandstation på skolområdet i Grästorp!

En brandstation i ett skolområde är en dålig idé.

Att placera den nya brandstationen i Grästorp i direkt anslutning till Centralskolan och Förskolan Äventyret kan vara ett beslut som kan påverka både skolbarnens säkerhet och skolans möjlighet till framtida utbyggnad men också Räddningstjänstens möjlighet att utveckla sin verksamhet.

Vi som skrivit under vill att Grästorps kommun väljer en annan plats. Till exempel vid nya cirkulationsplatsen vid infarten mot Nossebro.

Varför är det viktigt?

Genom denna namninsamling kan du vara med och visa ditt missnöje över den föreslagna placeringen av Räddningsstation i Grästorp.

Alla synpunkter angående nya brandstationen måste vara Grästorps kommun till handa senast 26 maj. Sedan är din synpunkt för sen för att göra skillnad. Skriv under nu!

Grästorp, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-05-13 18:50:55 +0200

100 underskrifter nådda

2023-05-11 23:13:00 +0200

50 underskrifter nådda

2023-05-11 16:45:38 +0200

25 underskrifter nådda

2023-05-11 11:09:47 +0200

10 underskrifter nådda