Tillbaka till kampanj

Till: Politikerna i Stockholms läns landsting

Nej till dyrare SL-kort

Anledning att skriva under

  • Redan skattefinansierad verksamhet. Varför ta mer i pris?