Tillbaka till kampanj

Till: Trafikregionråd Kristoffer Tamson (M) och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP).

Nej till dyrare SL-resor!

Anledning att skriva under

  • kollektivtrafiken borde vara skattefinansierad. SL höjer priserna hela tiden och skyller på plankare. ta bort spärrarna, kontrollanterna och biljetterna så sparar ni en massa pengar. folk måste få resa utan att det kostar skjortan!