Tillbaka till kampanj

Till: Trafikregionråd Kristoffer Tamson (M) och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP).

Nej till dyrare SL-resor!

Anledning att skriva under

  • Även om jag inte bor i sthlm, så är jag turist ibland. Och då är kollektvtrafiken smidig att ta sig fram med och slippa bilköer.