Hoppa till huvudinnehåll

Till: Socialdemokraterna

NU ÄR DET NOG! #avgåmorganjohansson

NU ÄR DET NOG! #avgåmorganjohansson

NU ÄR DET NOG - AVGÅ MORGAN JOHANSSON!
Omslagsbilden, tagen i Skåne 2016, visar förment "vuxna män utan asylskäl", det vill säga ensamkommande barn från krigsdrabbade Afghanistan. Sådana som enligt vår tidigare migrationsminister, numera inrikes- och justitieminister, Morgan Johansson (S) har sig själva att skylla för sin utsatta tillvaro i Sverige.

- De flesta av dem skulle ha lämnat Sverige för länge sedan och har själva försatt sig i den här situationen, säger Morgan Johansson till tidningen Syre i november 2021.
https://tidningensyre.se/2021/15-november-2021/morgan-johansson-om-unga-afghaner-i-limbo-skyll-er-sjalva

Redan 2016 hade många av de ensamkommande barnen, de flesta med ursprung i krigsdrabbade Afghanistan - ett av världens bevisligen farligaste länder - hunnit fara väldigt illa i Sverige.

Några av dem hade börjat spara pengar i smyg för vidare flykt, av den redan minimala dagsersättningen från Migrationsverket, 61 kr per dag. Det vill säga ca 1800 kr per månad som skulle räcka till allt.

Det vill säga varma vinterkläder och skor, mat, mediciner, hygienartiklar och lokala resor. Och senare, när de resursbesparande statliga människoomflyttningarna började, skulle samma summa räcka även till boende.
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod.html

- Men kära nån! sa vi som ställde upp ideellt med allt från tak över huvudet till läxläsning. Inte behöver du tänka på någon flykt mer. Du är ju hemma nu. I Sverige!

Men annat fick vi se, vi som tagit Socialdemokraterna på orden i valmanifestet från 2014: ”Sveriges röst för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter ska åter höras i världen.”
https://www.socialdemokraterna.se/download/18.12ce554f16be946d04640800/1568881613666/valmanifest-2014.pdf

De ensamkommande barnen utsattes, med Socialdemokraternas goda minne, för en systematisk statlig misshandel i form av bland annat oacceptabla väntetider, retroaktiv lagstiftning och godtyckliga åldersuppskrivningar.
https://flyktingamnesti.wordpress.com/rapport-hitta-en-human-losning-for-sveriges-ensamkommande-ungdomar-nu/

Allt i syfte att kunna tvångsutvisa dem enligt ett ohederligt avtal med Afghanistan, baserat på hot om indraget bistånd. Ett avtal som dåvarande migrationsminister, numera inrikes- och justitieminister, Morgan Johansson (S) kallade "en framgång för Sverige" då det tecknades 2016.
https://www.regeringen.se/4ab5e0/contentassets/da1ae2805f5d41bd9782c1779d916e92/avtal-mellan-sverige-och-afghanistan.pdf

Samma avtal som Sveriges dåvarande migrationsminister, numera inrikes- och justitieminister, Morgan Johansson (S) helt obesvärat stoltserar med i en interpellationsdebatt i riksdagens kammare i februari 2020. En debatt som mest liknar en tävling mot frågeställaren Arin Karapet (M) om vem som kan behandla skyddsbehövande människor sämst.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellationsdebatt/atervandande_H710235

"Det var vi som tecknade avtalet med Afghanistan" berömmer sig Morgan Johansson, och kommer undan med det som någon slags trofé, trots upprepade protester mot den svenska hållningen från bland annat Röda Korset, Rädda Barnen och Amnesty International.
https://www.amnesty.se/aktuellt/stoppa-tvangsutvisningarna-till-afghanistan-debattartikel/

Varför är det viktigt?

I november 2021 kunde inga tvångsutvisningar verkställas på grund av den förvärrade situationen i Afghanistan. Flera tusen afghanska medborgare lever kvar i svenskt limbo i ovisshet om sin framtid och utan möjlighet till värdiga, självständiga liv.

Detta har de alltså sig själva att skylla för, hävdar Morgan Johansson i en intervju i tidningen Syre:
- Jag tycker inte att Sverige står i någon slags moralisk skuld till dem
https://tidningensyre.se/2021/15-november-2021/morgan-johansson-om-unga-afghaner-i-limbo-skyll-er-sjalva

Så tycker han. Och mot bakgrund av detta, mot bakgrund av situationen i Afghanistan, och mot bakgrund av den behandling de ensamkommande och andra afghanska krigsflyktingar har utsatts för av den svenska staten, tycker vi att Morgan Johansson, Sveriges justitie- och migrationsminister, ska avgå.

-----------------------------------
Det nationella nätverket NU ÄR DET NOG! bildades 2018 i syfte att kräva en human svensk migrationspolitik utifrån fyra punkter:
1. Besluta om amnesti - permanenta uppehållstillstånd - för Sveriges ensamkommande ungdomar
2. Besluta om amnesti - permanenta uppehållstillstånd - för Sveriges afghanska flyktingar
3. Tillämpa barnkonventionen - för alla barn
4. Återinför permanenta uppehållstillstånd
https://www.facebook.com/groups/1943991532572947

Hur den kommer att överlämnas

Uppropet kommer att överlämnas till företrädare för Socialdemokraterna inom kort.

Uppdateringar

2021-11-20 12:01:19 +0100

500 underskrifter nådda

2021-11-16 22:34:22 +0100

100 underskrifter nådda

2021-11-16 20:50:05 +0100

50 underskrifter nådda

2021-11-16 20:03:25 +0100

25 underskrifter nådda

2021-11-16 19:31:16 +0100

10 underskrifter nådda