Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker i Karlstads kommun

Nu räcker det! Stoppa nedskärningarna i Karlstads skolor, förskolor och i kulturskolan!

Den budget som Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och Centerpartiet (C) lagt fram innebär att ca 120 tjänster måste bort inom grundskola, förskola och kulturskola. Utöver det kommer visstidsanställningar inte att förlängas.

Det är kommunpolitikernas ansvar att den kommunala förskolan och skolan följer skollagen och arbetsmiljölagen. Flera rektorer i Karlstad kommuns verksamheter har under den senaste tiden gått ut i media och varnat för de omfattande konsekvenser som nedskärningarna kommer att innebära för deras verksamheter.

Styrande politiker: Ni ville leda - så led!

Varför är det viktigt?

En neddragning på ca 120 tjänster är en rekordstor omfattning och nedskärning av personal inom förskola, skola och kulturskola. Det kommer ge kännbara och omfattande konsekvenser inom skolverksamheten i Karlstad. Ökade sjukskrivningar, sämre måluppfyllelse, minskad trygghet och med sämre personaltäthet blir det också mindre möjlighet till särskilt stöd, samtidigt som kraven på personalen i verksamheten kvarstår.

Skolverksamheten påverkar individer stort och i förlängningen oss alla. Hela samhället blir påverkat om skolan inte klarar av sitt uppdrag.

Karlstad, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-03-19 09:40:25 +0100

1,000 underskrifter nådda

2024-03-15 15:31:02 +0100

500 underskrifter nådda

2024-03-14 18:34:28 +0100

100 underskrifter nådda

2024-03-14 17:06:09 +0100

50 underskrifter nådda

2024-03-14 16:18:41 +0100

25 underskrifter nådda

2024-03-14 15:51:11 +0100

10 underskrifter nådda